EU40k, Europako Parlamentuko kideen sareak, bide-orri bat osatu du Europar Batasunean abeltzaintza iraunkorra sustatzeko. Dokumentu horren xedea da EBn abeltzaintza-sektore iraunkorra izaten lagun dezaketen ekintzak zehaztea, berrikuntza, teknologia eta zientzia oinarri duten konponbideak erabiliz. Gainera, bat dator EU40 taldearen filosofiarekin, hau da, EBn abeltzaintza iraunkorragoa izateko xedearekin.

ERRONKAK
Gaur egungo erronkarik handienetako bat elikagaiak modu iraunkorragoan ekoitzi ahal izatea da. Munduko biztanleria handitzen ari da, eta animalia-jatorriko proteinen kontsumoa goraka doa; aldi berean, klima-aldaketa geldiarazi beharra dago. Testuinguru horretan, Europak abeltzaintza-sektorearen iraunkortasuna hobetu behar du.

ZER DA ABELTZAINTZA IRAUNKORRA?
Abeltzaintza iraunkorraren bitartez, kalitate oneko produktu seguruak modu eraginkorrean ekoitzi nahi dira, alde batetik ingurumena eta bestetik nekazarien, haien langileen eta tokiko komunitateen gizarte- eta ekonomia-baldintzak babesteko eta hobetzeko. Horrez gain, animalia-espezie guztien osasuna eta ongizatea ere bermatu beharko ditu abeltzaintza iraunkorrak.

Kontzeptu horrekin bat, abeltzaintza ikuspegi holistiko eta intersekzional batetik landu behar da, eta hiru zutabe hauen gainean eraiki beharko da: ingurumenaren babesa, gizarte-ardura eta ekonomia-bideragarritasuna.

Agiri horretan, EBn abeltzaintza iraunkorra lortzeko zenbait jarduketa gako zehaztu dira kudeatzaile politikoei begira. Besteak beste, honako hauek azpimarra daitezke:

Ingurumenaren babesa

  • Abeltzaintza iraunkorrak bioekonomia zirkularrean duen eragina indartzea.
  • Animalien osasungintzan I+b sustatzeko eta abeltzainek kontzientziazio handiagoa lortzeko testuinguru politiko egokia sustatzea.
  • Ingurumenaren kalitatea aintzat hartzea berotegi-efektua eragiten duten gasak (GHG) kalkulatzean.

 

Gizarte-ardura

  • Iraunkortasunak antimikrobianoekiko erresistentziaren aurkako borrokan duen garrantzia azpimarratzea.
  • Animalien ongizatea neurtzea, emaitzak oinarri hartuta.
  • Europar Batasuna elikagai gutxiago xahutzeko egiten ari den borrokan abeltzaintza iraunkorrak daukan zeregina sendotzea.
  • Abeltzaintza-sektorearen eta kontsumitzaileen arteko arrakala murriztea, kontzientziazioa areagotzeko.

 

Ekonomia-bideragarritasuna

  • Abeltzainei laguntza ematea merkatuan lehiakorrak izaten jarrai dezaten.
  • Tokiko produktuen bereizketa sustatzea, eta iraunkortasuna balio erantsi gisa aurkeztea.
  • Abeltzaintzaren ikuspegi eta itxaropenei buruzko ikerketa sustatzea, kontsumitzaileen bilakaera-lehentasunei behar bezala erantzun ahal izateko.

 

EU-40: Roadmap for Sustainable EU Livestock